Vindfällen

Ett antal träd och grenar har fallit på våra gemensamma marker senaste tiden. De som vill ta träd eller grenar som fallit kan mejla styrelsen (gärna med en bild) att de önskar ta veden och var den ligger. Eventuellt kvarvarande ris ska läggas på särskild plats som anvisas när personer hör av sig.
Vänliga hälsningar
VÖVs styrelse

Kontakt