Vårbrev 2020

Vårbrev VÖV

Nu är sommaren snart här…

”Och Vindö strömmar blommar
av segel och båtar i färg, …..” Carl-Anton


Vår bänk för samkväm (för närvarande med social distans) vid Överby brygga.
Den gemensamma vårstäddagen är inställd.
Vi hoppas dock att alla på eget initiativ kan snygga till vid våra bad och allmänningar. Det finns även flera träd att ta hand om som stormar, stark blåst och bäver har fällt på våra marker. Om någon med motorsåg vill ta hand om ett eller flera träd för ved kan ni kontakta styrelsen.
Styrelsen kan ev. komma att kalla till en försommarstädning om omständigheterna tillåter!
Viktig info!
Vi vill påminna om att alla inför våra gemensamma städdagar bör se över sina olycksfalls-försäkringar, det är viktigt särskilt om man jobbar med kraftiga verktyg eller i ovana situationer.
Föreningen har givetvis en ansvarsförsäkring som gäller vid skada som beror på oaktsamhet från föreningens sida.
Om du har frågor kontakta gärna styrelsen@vindo-overby.se .


Förhoppningen är att Midsommar
kan firas traditionsenligt på fotbollsplanen på Sydvästvägen.
Vi återkommer med info om detta lite längre fram då vi vet mer om coronaviruset.
Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet eller är du intresserad av att hjälpa till att leda lekar, sälja kaffe/lotter eller med något annat, kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076-199 40 90.

Simskola och märkestagning om läget tillåter
Systrarna Hedvig och Veera kommer tillbaka denna sommar! Undervisningen sker vid Storabadet, vecka 30 och 31 (20/7 – 31/7) måndag-fredag på förmiddagarna med simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.
Simskoleavgiften är 800 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 1 000 kr för icke medlemmar. Anmälan sker via hemsidan vindo-overby.se
Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter och annan info kan du få genom att kontakta. Hedvig Englund: hedvig.englund@hotmail.com

Boule turnering! Pubkväll!
Vi hoppas detta kan genomföras!
Håll utkik på hemsidan och facebook efter mer information.
Avlopp
Under 2020 kommer kommunen att fortsätta inventera avloppsanläggningar i vårt område (se karta)
Årsmötet
Årsmötet går av stapeln söndagen den 2 augusti vid Sällskahuset (Sydvästvägen). Exakt tid kommer i kallelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni 2020.
Fiske
Efter flera års diskussioner finns ny vägtrumma på Abborrkroksvägen! Vandringsvägen för fisken till Bränneriträsket är öppen och vår sjös och skärgårdensvatten har åter en välbehövlig lekplats för framför allt gädda och abborre!
Styrelsen i VÖV