Styrelsen

Augusti 2018

Nya styrelsen efter årsmötet 2018 – medlemmarnas funktioner uppdateras efter att styrelsen har haft sitt första sammanträdande i den nya besättningen.

 

Namn Funktion Övriga ansvarsområden
Jacqueline Miura Daszak Ordförande Barnviken
BirgittaStenbäck Birgitta Stenbäck Sekreterare
Agneta Sundberg Ledamot Stora Badet
   Olle Bertfelt Kassör
   johnny Brenemark Ledamot  Hamnar
  Erik Zetterman Ledamot
 NetBear Björn Henningsson Ledamot Webbsidan
Birgitta Seeman Suppleant
Therese Näess Suppleant

 

Kontakta styrelsen: styrelsen@vindo-overby.se
Plusgiro: 32 09 57-4 Vindö-Överby Villaägareförening