Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2019

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte Tid: Söndagen den 11 augusti 2019 kl 11:00 Plats: Dansbanan vid sydvästvägen Föredragningslista för verksamhetsåret 2018/2019 kommer finnas uppsatt cirka 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område. Handlingar finns tillgängliga här på föreningens hemsida En omgång utskrivna dokument finns för läsning i föreningens brevlåda vid … Fortsätt läsa Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2019