Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2019

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte Tid: Söndagen den 11 augusti 2019 kl 11:00
Plats: Dansbanan vid sydvästvägen

Föredragningslista för verksamhetsåret 2018/2019 kommer finnas uppsatt cirka 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område.

Handlingar finns tillgängliga här på föreningens hemsida

En omgång utskrivna dokument finns för läsning i föreningens brevlåda vid Tammtorpsvägens anslagstavla.