Höststäddag lördag 26/10-2019 kl. 10.00-13.00

Vi samlas utanför Sällskahuset (Sydvästvägen, vid fotbollsplanen)

Röjning av stigar och marker är även detta år i fokus!

Ta gärna med röjsågar, motorsågar, sekatörer. Presenning att dra grenar på, korgar etc. Återkommer med ev. specifika göromål.

Anmäl gärna om ni kan komma på styrelsen@vindo-overby.se eller messa 076-1994090. Förplägnad serveras vid Sällska huset ca. 13.