Välkommen till Vindö-Överby Villaägareförening

Överby ligger på nordvästra Vindö i Stockholms mellersta skärgård, strax utanför Värmdö.

 

Bli medlem i Vindö-Överby Villaägareförening
Är ni fastighetsägare inom föreningens område?
Kontakta oss och lämna namn, telefonnummer, adress, mailadress samt fastighetsbeteckning och adress på Vindö så kontaktar vi er.

 

Utdrag ur Riksförbundet enskilda vägföreningars hemsida – 2020

VÖV har hämtat denna information från riksförbundet enskilda vägars, REV, hemsida angående användandet av motorsåg och röjsåg för kostnadsfritt, frivilligt arbete på föreningens marker.

Fråga:
Vad gäller vid användandet av motorsåg och röjsåg inom samfällighetsförenings område. Får medlemmar utan ”motorsågskörkort” röja inom föreningens område?

Svar:
Den 1 december 2012 trädde nya regler i kraft kring användandet av motorsågar och röjsågar. Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1.
Reglerna innebär bl.a. följande:
Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt godkända teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras.  Kravet på ”teoretiska kunskaper” börjar gälla från den 1 januari 2015. Dokumentation som styrker detta ska finnas (”motorsågskörkort”).
Den som låter någon använda en motorkedjesåg i strid med kraven ovan ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr per användare.
Fastighetsägare som röjer på egen mark omfattas inte av kraven på dokumenterade kunskaper.
Föreskrifterna reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Bedömningen av om en samfällighetsförening ska ses som arbetsgivare beror bl.a. på om arbetet är frivilligt och om någon ersättning lämnas. 

REVs bedömning är att medlemmar även framöver kan röja på samfällighetsföreningens område utan ”motorsågskörkort” eller annan särskild utbildning, om
–  arbetet är frivilligt, och
–  någon ersättning inte betalas ut.

Tänk på att arbete med motorsågar och röjsågar alltid innebär en olycksrisk.

Publicerat inför städdagen den 17 oktober 2020

Om ni har förslag på aktiviteter tar styrelsen gärna emot förslag och idéer.
Kontakta oss